برگزاری پویش های سلامت

یکی از فعالیت های MTeam Health برگزاری پویش های سلامت است. رویدادهای مختلف حوزه سلامت مانند برگزاری کمپین‌ها، سمینارها و … به طور کامل و همه جانبه توسط تیم MTeam Health انجام می‌شود.

برگزاری رویدادها مراحل مختلفی دارد. هدفگذاری، برنامه ریزی، اجرا و پوشش رسانه ای. انجام تمامی این مراحل برای سازمان‌ها مسایل خاص خود را دارد. MTeam Health با همکاری دیجیتال مارکتینگ که کار تخصصی برگزاری رویداد و فعالیت های رسانه ای دیجیتال انجام می‌دهد، کلیه‌ی این مراحل را به بهترین شکل و کیفیت برای سازمان شما انجام خوهد داد.

برای اطلاعات بیشتر و سفارش همکاری با شماره ۴۱۸۹۵۰۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.


نظرات و سوالات کاربران