درباره ما

شرکت فاوا پردیس زندگی و سلامت ما به عنوان یک شرکت تکنولوژی محور درحوزه سلامت که باهدف خودمراقبتی و آگاه تاسیس شده بود پس از سالها حضور در راستای برنامه ملی ترویج و سازی جامعه جهت ارتقای سطح سلامتی در سال 2014 توسعه خودمراقبتی، طرح سفیران سلامتی را با کمک و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش برده و در این زمینه، اقدامات موثری را همچون پویشهای اجتماعی، طراحی و تولید ابزارهای سلامت دیجیتال مانند اپلیکیشن ، بازی و توسعه ارتباط با خانوادهها، گروههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی ، نظیر آن به عرصه اجرا درآورده است. بر همین اساس برای ارتقای سلامت به طرز چشمگیری مورد توجه قرار گرفت و درنهایت توانست بزرگترین زیست بوم سلامت دیجیتال کشور را شکل دهد. با این رویکرد که در آینده ای نه چندان دور، تک تک خانواده های ایران دارای سفیر سلامتی باشند و سطح آگاهی عمومی از بهداشت و سلامت به طرز چشمگیری در کشور ارتقا یافته و نظاره گر کاهش بیماران و افزایش سلامتی عمومی مردم ایران باشیم.

من سفیر سلامت هستم

Health Ambassadors

تعداد اعضا

8562983
زیست بوم سفیران سلامتی با حدود 9 میلیون کاربر درسطح کشور، با محوریت خودمراقبتی و به منظور ارتقای سلامت خانواده ها ایجاد شده است. در این طرح، هر سفیر سلامتی باید یک برنامه ریزی فردی منظم برای خودارزیابی و خودمراقبتی داشته باشد و دراین راه دوره های آموزشی لازم برای محافظت از سلامت جسمی و روانی خود و اعضای خانواده اش را بگذراند. با این رویکرد که در آینده ای نه چندان دور، تک تک خانواده های ایران دارای سفیر سلامتی باشند و سطح آگاهی عمومی از بهداشت و سلامت به طرز چشمگیری در کشور ارتقا یافته و نظاره گر کاهش بیماران و افزایش سلامتی عمومی مردم ایران باشیم. در این مسیر ده ها نرم افزار موبایل با محتوای تایید شده ازطرف وزارت بهداشت برای خودارزیابی و خودمراقبتی و همچنین ده ها پلتفرم از جمله تلویزیون اینترنتی سلامت پلاس برای ارائه محتوای سلامت محور اعم از کتاب ، عکس ، فیلم ، موزیک ، موشن گرافیک و تیزر و صدها بازی سلامت محور برای آگاهی کودکان و حتی بزرگسالان تولید و عرضه شده است. این زیست بوم درحال حاضر بزرگترین زیست بوم سلامت دیجیتال غرب آسیاست و روزانه بر حجم محتوا و تولیدات آن افزوده می گردد.

زیست بوم

Ecosystem

خدمات ما

Our Services

MTeam Ecosystem

اکو سیستم MTeam